Podręczniki szkolne

Podręczniki szkolne są podstawowym atrybutem każdego ucznia. Od innych książek odróżnia je to, że każda pozycja znajdująca się w programie szkolnym musi być wcześniej zatwierdzana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Podręczniki szkolne mają za zadanie spełniać przede wszystkim rolę informacyjną, pomagając młodym odbiorcom w lepszym i bardziej refleksyjnym poznawaniu świata. Kolejną kluczową funkcją jest funkcja badawcza, która być może jest jeszcze ważniejsza. To ona jest bowiem odpowiedzialna za pobudzanie dzieci i młodzieży do samodzielnego rozwiązywania problemów. Dobrze napisana pomoc naukowa powinna także pokazywać możliwości przełożenia wiedzy teoretycznej na praktykę. Zgromadzoną w książce wiedzę należy umieć zastosować. Wszystko to zgodnie ze złotą zasadą prawidłowej dydaktyki, sformułowaną przez chińskiego myśliciela, Konfucjusza, już wiele wieków temu: „Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zro­zumiem”.

Wreszcie, podręcznik powinien również być samokształceniowy. Co to oznacza? Powinien on inspirować uczniów do dalszej nauki i pogłębiania szkolnej wiedzy „po godzinach” we własnym zakresie. Podręcznik daje także pewną bazę i stały punkt odniesienia dla uczniów. To z niego młodzi czytelnicy czerpią wiadomości i powinni potrafić określić, jakiej wiedzy oraz jakich umiejętności wymaga od nich nauczyciel.

Choć rola podręczników do szkół jest nie do przecenienia, warto podkreślić, że podstawową ich funkcją jest uzupełnienie tak zwanego żywego nauczania, które jest zadaniem nauczyciela.

Co decyduje o tym, czy dany podręcznik ma szansę dobrze sprawdzić się w szkole i należycie spełnić wyżej wymienione warunki? Okazuje się, że nie tylko język, struktura i szata graficzna mają decydujący charakter. O tym, czy dana pozycja rzeczywiście naucza i inspiruje, decydują także nauczyciele oraz sami uczniowie.

Chociaż na razie za finansowanie podręczników szkolnych odpowiedzialni są w większości przypadków rodzice, od 2014 roku dostępny jest na rynku darmowy podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej.

Wydaje się, że przyszłością edukacji będą e-podręczniki, które już dziś są szeroko wykorzystywane w wielu krajach. I choć niektórzy wieszczą upadek papierowych źródeł i ich stopniowe zanikanie z powodu wszechobecnego Internetu, to jednak w polskim szkolnictwie są one nadal ważną częścią systemu. Dobrze i inteligentnie napisane podręczniki nie starzeją się szybko i mogą służyć wielu pokoleniom. Najlepszym dowodem na taką tezę, jest fakt, że do dziś jednym z najbardziej popularnych i pozytywnie ocenianych przez specjalistów podręczników jest Elementarz autorstwa Mariana Falskiego.

Share This:

Podręczniki

Podręczniki

Bez podręczników niemożliwa jest skuteczna nauka żadnego przedmiotu. Uczniowie mają obowiązek korzystania z nich, więc podręczniki nigdy nie wyjdą z mody. Co roku uczniowie muszą kupować nowe podręczniki, żeby mieć materiały do nauki na kolejny rok szkolny.

Jakie podręczniki są najlepsze?
Podręczniki powinny być przede wszystkim dopasowane do aktualnej podstawy programowej. Nie ma sensu używać przestarzałych pomocy naukowych, ponieważ nie będzie to miało przełożenia na dobre wyniki na na przykład wyniki państwowych egzaminów. Dlatego wybierając podręczniki trzeba barć pod uwagę nie tylko cenę, ale też to czy są zgodne z wymaganiami.
Innym kryterium jest sposób ich napisania. Podręczniki powinny zachęcać ucznia do jego skorzystania i przekazywać wiedzę w jak najprostszy i zrozumiały sposób. Bardzo cenne są wszelkie ilustracje, wykresy oraz tabele, w zależności od przedmiotu. Tak przedstawione zagadnienia są przyswajane szybciej i zostają zapamiętane na dłużej. Podręczniki nie mogą być nudne. Nie chodzi tu tylko o ucznia, który nic nie wyniesie z ich korzystania. Mózg również szybko się nudzi. Zwykły tekst, bez żadnych urozmaiceń nie trafia do ucznia i powoduje niechęć do nauki. Przydatne są również wskazówki na marginesie, ciekawie sformułowane tematy zajęć.
To, czy podręczniki są skuteczne zależ też od zadań, które umieścił w nich autor. Powinny być na takim poziomie trudności, żeby każdy uczeń był w stanie sobie z nimi poradzić a równocześnie powinny rozwijać. Zadania muszą pobudzać wyobraźnie, zmuszać do myślenia, nie mogą być schematyczne i uczyć schematycznego podejścia do rozwiązywania problemów.

Gdzie kupować podręczniki?
Najlepiej jest znaleźć tanią księgarnię internetową z podręcznikami. W Internecie bardzo łatwo o dobre i korzystne promocje i kody rabatowe. Księgarnie stacjonarne są zwykle o wiele mniej opłacalne. Dobry wyjściem jest też zakup używanych podręczników od starszych uczniów albo w antykwariacie lub lombardzie/komisie. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Podstawa programowa często się zmienia i wydawnictwa muszą stale uaktualniać swoje wydania. Skutkuje to tym, że często stare podręczniki nie nadają się dla młodszych klas. To duże utrudnienia, ale trzeba dopasowywać się do rozporządzeń Ministra Edukacji.
Jeśli chcemy zaoszczędzić na kupnie podręczników można zastosować pewną sztuczkę. Często podręczniki są tańsze na początku wakacji. Właśnie wtedy powinno się je kupować, aby wydać na nie jak najmniej. Dobrym wyjściem są też zamówienia grupowe, ponieważ księgarnie i wydawnictwa oferują rabaty dla większych zamówień podręczników.

Share This: